SEI
DER
Seider
MENU
Homepage
 
 
 
SZavírejS
RGB model  
RGB znamená red green blue, čili červená zelená modrá. Lidské oko chápe každé barevné světlo jako směs tří složek:
červeného (red),
zeleného (green),
a modrého (blue) světla.
 
Stejným způsobem jsou barvy tvořeny na monitoru. Když se na zapnutý monitor podíváte lupou, uvidíte červené, zelené a modré body (nemáte-li lupu, stačí si na monitor plivnout). Rozsvícením sousedních bodů různou kombinací intenzit se tvoří barvy. Například žlutá barva se vytvoří rozsvícením zelených a červených bodů, když modré zůstanou zhasnuté.
 
 
Hoptriko· Top ·

Hrobov

Namísto procent se v desítkovém zápisu používají čísla od 0 do 255, kde 0 odpovídá 0% a 255 je 100%. Například zelená barva, která má procentuálně rgb(0%,50%,0%), se desítkově zapíše jako rgb(0,128,0). Proč je maximum zrovna 255? To vyplývá z toho, jak počítače zacházejí s informacemi. Pro škálování intenzity pixelu mají (v hi color) vymezeno 8 bitů, což znamená 28 = 256 možností. Protože tam patří i nula, tak maximum je 255.
RGB znamená red green blue, čili červená zelená modrá. Lidské oko chápe každé barevné světlo jako směs tří složek:
červeného (red),
zeleného (green),
a modrého (blue) světla.
 
Stejným způsobem jsou barvy tvořeny na monitoru. Když se na zapnutý monitor podíváte lupou, uvidíte červené, zelené a modré body (nemáte-li lupu, stačí si na monitor plivnout). Rozsvícením sousedních bodů různou kombinací intenzit se tvoří barvy. Například žlutá barva se vytvoří rozsvícením zelených a červených bodů, když modré zůstanou zhasnuté.
Stejným způsobem jsou barvy tvořeny na monitoru. Když se na zapnutý monitor podíváte lupou, uvidíte červené, zelené a modré body (nemáte-li lupu, stačí si na monitor plivnout). Rozsvícením sousedních bodů různou kombinací intenzit se tvoří barvy. Například žlutá barva se vytvoří rozsvícením zelených a červených bodů, když modré zůstanou zhasnuté.
Zamxixl· Top ·
RGB znamená red green blue, čili červená zelená modrá. Lidské oko chápe každé barevné světlo jako směs tří složek:
červeného (red),
zeleného (green),
a modrého (blue) světla.
 
Stejným způsobem jsou barvy tvořeny na monitoru. Když se na zapnutý monitor podíváte lupou, uvidíte červené, zelené a modré body (nemáte-li lupu, stačí si na monitor plivnout). Rozsvícením sousedních bodů různou kombinací intenzit se tvoří barvy. Například žlutá barva se vytvoří rozsvícením zelených a červených bodů, když modré zůstanou zhasnuté.
SeiderPuma čenichoFka kornoute · Top ·
RGB model  
RGB znamená red green blue, čili červená zelená modrá. Lidské oko chápe každé barevné světlo jako směs tří složek:
červeného (red),
zeleného (green),
a modrého (blue) světla.
 
Stejným způsobem jsou barvy tvořeny na monitoru. Když se na zapnutý monitor podíváte lupou, uvidíte červené, zelené a modré body (nemáte-li lupu, stačí si na monitor plivnout). Rozsvícením sousedních bodů různou kombinací intenzit se tvoří barvy. Například žlutá barva se vytvoří rozsvícením zelených a červených bodů, když modré zůstanou zhasnuté.
 
 
Hoptriko· Top ·
RGB znamená red green blue, čili červená zelená modrá. Lidské oko chápe každé barevné světlo jako směs tří složek:
červeného (red),
zeleného (green),
a modrého (blue) světla.
 
Stejným způsobem jsou barvy tvořeny na monitoru. Když se na zapnutý monitor podíváte lupou, uvidíte červené, zelené a modré body (nemáte-li lupu, stačí si na monitor plivnout). Rozsvícením sousedních bodů různou kombinací intenzit se tvoří barvy. Například žlutá barva se vytvoří rozsvícením zelených a červených bodů, když modré zůstanou zhasnuté.
Zamxixl· Top ·
RGB znamená red green blue, čili červená zelená modrá. Lidské oko chápe každé barevné světlo jako směs tří složek:
červeného (red),
zeleného (green),
a modrého (blue) světla.
 
Stejným způsobem jsou barvy tvořeny na monitoru. Když se na zapnutý monitor podíváte lupou, uvidíte červené, zelené a modré body (nemáte-li lupu, stačí si na monitor plivnout). Rozsvícením sousedních bodů různou kombinací intenzit se tvoří barvy. Například žlutá barva se vytvoří rozsvícením zelených a červených bodů, když modré zůstanou zhasnuté.
Seider
 
 
 
T.L. Company Pannage Seider - S.T.L - Carolinn B. Eurodance Jarda K.