Wikipedia - Cvrčík mravenčíMoje příspěvky na Wikipedii

Tabulka s odkazy na příspěvky na mých stránkách

Michael Viktořík
Sony Ericsson K850
Zdobenec skvrnitý
Chřestovníček obecný
Cvrčík mravenčí
Da Smooth Baron MC

Tabulka s odkazy na příspěvky na stránkách Wikipedie

The KMPlayer
Dr. Alban
Eurodance
Seznam eurodancových hudebních interpretů
Kyje
Kyjský rybník

  

Cvrčík mravenčí

Cvrčík mravenčí (Myrmecophila acervorum) je zástupce hmyzu, řádu rovnokřídlí z rodu Cvrčíků. Tento řád čítá cca 8 druhů. Je to nejmenší druh řádu rovnokřídlích v České Republice.

Synonyma

Myrmecophila acervorum - Latinsky
Cvrčík mravenčí - Česky
Svrčík mraveniskový - Slovensky

Popis

  Velikost 2 až 3,5 milimetrů, délka kladélka 1,5 - 1,8 mm.
Aktivita dospělého brouka je od července do října.
Hmyz s proměnou nedokonalou, tedy vajíčko, nymfa (několikrát se svléká) a dospělec.
Chodidla zadních nohou má tříčlenná, zadní stehna ztlustlá, vejčitá, a holeně jsou opatřeny dlouhými trny. Oči má malé, sotva patrné. Štěty na zadní části těla jsou krátké a zesílené. Barva tmavě až rezavě hnědá, s nestejně širokými proužky, vodorovně po těle. Cvrčík mravenčí nestriduluje, a je němý.
Tento druh není škůdce.

Výskyt

  Vyskytuje se roztroušeně v teplých oblastech, převážně v Polsku, Rakousku, Německu, České Republice, Slovenské Republice, Ukrajině a v Maďarsku, do nadmořské výšky zhruba 500m nad mořem. V České Republice hojný.
Žije v hnízdech teplomilných druhů mravenců, hlavně pod kameny. Přednost dává mravencům rodu Lasius niger.

Vývoj

  Ke zrodu nového jedince dochází ve veliké míře především partenogeneticky mimo mraveniště, ať už se jedná o dospělé samice, či větší nymfy. Takto především ve střední Evropě.

Ochrana

  Tento druh, není v České Republice chráněný.
 
Cvrčík mravenčí
 
  
TOPlist Dnes je -
 
T.L. Company Pannage Seider - S.T.L - Carolinn B. Eurodance Jarda K.
© Copyright  2011 © 
 
Powered & Designed & Edited  by   Pannage™  1108®  - M.T.L -™